ULTIMATE PROJECT | Środowiskowe Due Diligence – EDD
16554
page-template-default,page,page-id-16554,page-child,parent-pageid-13760,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Środowiskowe Due Diligence – EDD

Środowiskowe due diligence polega na zgromadzeniu i ocenie jak największej ilości danych w odniesieniu do warunków środowiskowych, społecznych i prawnych przed transakcją w celu identyfikacji ryzyka związanego z ocenami środowiskowymi i aspektami prawnymi.

Due diligence przygotowane przez ekspertów ULTIMATE PROJECT pozwoli Państwu na sprawne i szybsze podejmowanie właściwych decyzji dotyczących realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Ogólny zakres środowiskowego due diligence – EDD przygotowanego przez Ultimate Project obejmuje dwie fazy:

Pierwsza faza środowiskowej oceny nieruchomości

 • Analiza prawna wydanych pozwoleń i decyzji
 • Analiza prawna nieruchomości
 • Analiza systemu zarządzania środowiskiem
 • Analiza aspektów związanych z historyczną działalnością badanej nieruchomości
 • Analiza ryzyka związanego z użytkowaniem sąsiadujących nieruchomości
 • Analiza wykorzystywanych technologii pod kątem ich zgodności z uregulowaniami prawnymi w ochronie środowiska
 • Analiza środowiska pracy pod kątem BHP
 • Analiza z perspektywy planowanych zmian legislacyjnych
 • Inwentaryzacja/przegląd nieruchomości

Druga faza środowiskowej oceny nieruchomości

 • Zbadanie gleby, wód podziemnych oraz użytych materiałów pod kątem zanieczyszczenia
 • Zbadanie ryzyka zanieczyszczenia do powietrza
 • Analiza ryzyka związanego z gospodarowaniem odpadami, odorami oraz zanieczyszczeniem hałasem (modelowanie akustyczne), analiza dostępnych pomiarów hałasu jeśli takowe były wykonywane oraz map akustycznych
 • Waloryzacja przyrodnicza (flora i fauna)
 • Inne specjalistyczne badania jeśli byłyby wymagane