ULTIMATE PROJECT | Raport o oddziaływaniu na środowisko
16551
page-template-default,page,page-id-16551,page-child,parent-pageid-13760,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a jego zakres powinien być zgodny z zakresem określonym w Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Przygotowanie rzetelnego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz prawidłowo przeprowadzony udział społeczeństwa stanowią o jakości decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jakość raportu wpływa na obniżenie kosztów inwestycji poprzez przyspieszenie procedur inwestycyjnych (brak wezwań do uzupełnienia, brak protestów społecznych, odpowiedni dobór urządzeń minimalizujący lub wykluczający ryzyko w przyszłości na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia). Nasza wiedza, doświadczenie oraz narzędzia, którymi dysponujemy (najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane oprogramowania do prognozowania emisji m.in. hałasu oraz oprogramowania GIS) sprawią, że przygotowany przez nas raport ooś będzie najwyższej jakości.

Oferujemy opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przez zespół ekspertów oraz prowadzenie kompleksowej procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapraszamy do współpracy!