ULTIMATE PROJECT | Geologia inżynierska
16559
page-template-default,page,page-id-16559,page-child,parent-pageid-13760,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Geologia inżynierska

Połączenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie budownictwa, geotechniki, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska jest gwarancją fachowego podejścia oraz maksymalnej optymalizacji każdego projektu.

Każda inwestycja wymaga podjęcia wielu badań, wielu analiz i projektów, które niewątpliwie wpływają nie tylko na czas realizacji danej inwestycji ale przede wszystkim na trwałość oraz koszty całej inwestycji.

Częste wykonywanie niefachowych badań geotechnicznych lub nie profesjonalnego rozpoznania gruntowo-wodnego przed inwestycją naraża inwestora na zastosowanie wiele kosztownych rozwiązań technologicznych w trakcie budowy.

Chaotyczna współpraca wielu specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, geotechników i projektantów oraz ich niefachowe podejście sprawia, że uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz decyzji środowiskowych  trwa zwykle dużo dłużej a efekty w postaci projektów często nie zawierają najlepszych i optymalnych rozwiązań co naraża w późniejszych fazach inwestora na dodatkowe koszty.

Najbardziej kluczowym elementem dla inwestora jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla planowanej inwestycji oraz racjonalne oszacowanie ryzyka inwestycyjnego. Nasz zespół nie tylko oceni możliwość wykonania danej inwestycji, ale znajdzie dla niego odpowiednia lokalizację biorąc pod uwagę również warunki gruntowo-wodne oraz trudność i kosztowność realizacji tego przedsięwzięcia w danej lokalizacji uwzględniając warunki środowiskowe panujące na danej działce.

Nasz zespół wpłynie na racjonalizację i optymalizacje kosztów całego przedsięwzięcia !

W ramach współpracy oferujemy:

 • wsparcie w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
 • poszukiwanie oraz analizowanie gruntów/terenów inwestycyjnych pod kątem danej inwestycji,
 • analiza wykonalności oraz kosztowności pod względem geotechnicznym i geologicznym danego projektu,
 • dobór odpowiednich badań niezbędnych na cele projektowe w sposób racjonalny oraz optymalizujący koszty całego przedsięwzięcia,
 • konsultacje w zakresie zagadnień geotechnicznych, geologicznych oraz hydrogeologicznych,
 • wsparcie/konsultacje w zakresie realizacji robót ziemnych, drogowych lub fundamentowych,
 • wsparcie/konsultacje w zakresie projektowania oraz planowania robót ziemnych, drogowych i fundamentowych,
 • ocena wykonawstwa robót ziemnych i drogowych,
 • rozwiązywanie problemów oraz analizowanie wad i usterek obiektów budowlanych w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej,
 • wykonanie projektu robót geologicznych, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geotechnicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • reprezentowanie inwestora na budowie,
 • prowadzenie nadzoru geotechnicznego na budowie,
 • ocena przydatności gruntów do celów budowlanych.

W ramach badań geotechnicznych i geologicznych oferujemy:

 • wykonanie sondowań dynamicznych DPL w celu określenia zagęszczenia oraz kontroli nasypu lub zasypek,
 • wykonanie wierceń geotechnicznych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych,
 • badanie płytą dynamiczną w celu oceny nośności oraz jakości zagęszczenia podłoża gruntowego,
 • badanie podłoża płytą statyczną VSS.

Zapraszamy do współpracy !